kolmapäev, 16. oktoober 2019

Kas Pärnu-Jaagupi Muusikakool on päästetud?

Pärnu-Jaagupi muusikakoolis on viimastel nädalatel segased päevad. Ootamatult võttis Põhja-Pärnumaa vallavolikogu vastu otsuse, et muusikakooli ruume on vaja vallavalitsuse ametnikele ja muusikaõpe peab kolima põhikooli. Ruumi aga pole seal praegustegi õpilaste jaoks piisavalt.

Pärnu Postimees avaldas eelmisel nädalal paar artiklit vallavalitsuse seisukohtadega, kuid minu eelmisel nädalal kirjutatud artikkel pole siiani leheveergudele mahtunud. Kuna täna on taas vallavolikogu istung, siis panen teksti siia. Nimelt liiguvad "linna peal" kuulujutud, et mõned inimesed ei saa ikka aru, et mille vastu muusikakooli õpetajad ja lapsevanemad sõdivad. Ehk aitab see kirjutis seisukohti veidi selgitada.

***
Pärnu-Jaagupi Muusikakool ei koli
Heli Künnapas, lapsevanem

Kolmapäeval (9.10.2019) kohtusid Pärnu-Jaagupis muusikakooli õpetajad ja lapsevanemad valla esindajatega ja jõudsid mõistmisele, et muusikakooli kolimine pole vajalik, ega otstarbekas. Kohal olid nii vallavanem Jane Mets, kui abivallavanem Tarvi Tasane ning volikogu esimees Ülle Vapper. Kohtumise algatajaks olid muusikakooli õpetajad ja lapsevanemad, kuna eelmisel nädalal avastasime kogemata volikogu viimase istungi videolindistust kuulates, et Pärnu-Jaagupi Muusikakooli kolimine on arengukavasse lisatud. Protokollis pole selle kohta sõnagi. Põhjenduseks oli, et see on arengukava osa, nii et ei peagi eraldi protokollis olema. 

Vallavanem Jane Mets tunnistas kohtumise algul ka ise, et kommunikatsioon selles küsimuses on olnud kehv. Nii pole tegelikult küsimuse arutamisse kaasatud muusikakooli õpetajaid, ega teisi eksperte. Rääkimata hoolekogust ja lapsevanematest. Koostööd tehti küll direktoriga. Muusikakooli kolimisest olevat juttu olnud arengukava avalikul arutamisel, kuid protokollidest seda välja ei loe. Vallavanem selgitas, et volikogus küll arutati teemat juba kevadest alates, kuid küsimus oli infopunktide all, mitte eelnõuna ja sellepärast polnud võimalik seda lugeda ei päevakorrast, ega protokollidest. 

Kohtumisel esitati muusikakooli õppealajuhataja Elena Mägi ning lapsevanem Heli Künnapase eestvedamisel põhjuseid, miks muusikakooli kolimine B-korpusesse teeb asjasse puutuvate inimeste elu keeruliseks. 

Oluline probleem on, et Pärnu-Jaagupi Põhikoolis on juba praegu kõik ruumid kasutuses. Lähiaastatel on lisandumas veel üks topel 1.klass, mis peaks kõiki rõõmustama. Õpilaste vähenemise väide on väga küsitav. Eriti kui arvestada, et lasteaed on lapsi puupüsti täis. 

Muusikakooli õpilased kasutavad väga palju saali. See on oluline esinemisteks, arvestusteks, konkurssideks jms harjutamiseks. Seda nii klaveriõpilaste, kui ka klaverisaadet vajavate pillide õpilaste puhul. Isegi kui põhikooli saal ei ole praegu üliaktiivses kasutuses, siis muudaks muusikakooli õpilaste lisandumine graafiku liiga pingeliseks ning kahjustaks õppetööd. Rääkimata ebamugavast olukorrast, kus pilliklassid on ülemisel korrusel ning igaks prooviks tuleks alumise korruse saali kolida. Mida vähem on lastel pillidega kolimist, seda tervislikum see on pillipargile.
Pärnu Postimehe artiklis arvas Ülle Vapper, et külma ja vihmaga on õpilastel mugavam samas majas olevasse kooli minna. Reaalsus on see, et laste koolipäevad on pikad, nii et teise majja muusikakooli minek aitab neil saada selle vajaliku sõõmu värsket õhku. Solfedžo õpetaja Helle Ottender tõi välja, et lapsed on ka ise öeldnud, et keskkonna vahetamine on vajalik ning lapsed tulevad pärast koolipäeva hea meelga teistsuguse õhkkonnaga muusikakooli. 
 
Pikalt peatuti tualeti kasutamise küsimusel. Täpsemini siis probleemil, et koolimajas on tualetid maja teoses otas. Nii peaksid planeeritavatest muusikakooli ruumidest lapsed maja teise otsa jalutama. Esiteks tähendab see, et kogu maja peab valgustatud olema kuni kella 20ni välja, sest mitmel päeval lõppevad just sel ajal eriala tunnid. Õhtuste eelkooliealiste laste ringide puhul peaks õpetaja ühe lapse tualetisoovi pärast kogu tunni peatama ning kõigi lastega koos maja teose otsa jalutama, sest üksi lapsi nii kaugele saata ei saaks. Abivallavanem Tarvi Tasane pakkus välja, et ehk on võimalik lähemale tualett ehitada. See aga tekitab taas küsimuse, et kui juttu on kokkuhoidmisest, kas sellise lisakulutuse tekkides on kolimine mõistlik? 

Tualetti kasutavate laste valvamiseks majavalvuri tööaja pikendamine lisaks jällegi tööjõukulusid.
Tõime ka välja, et pole loogiline, et pärast haldusreformi vähenenud ametike arvuga halduskeskus vajab sama palju tööruumi, nagu 65 muusikakooli õpilast, umbes 20 eelkooliealiste laste ringi õpilast ning nende õpetajad ja lapsevanemad. Kuigi vallavanem rõhutas korduvalt, et kooli B-korpuses pidavat ruutmeetreid rohkem olema, siis selgitasime, et pole oluline vaid ainult ruutmeetrite arv, vaid ka see, kuidas ruumid asetsevad. 

Muusikakooli praeguse asukoha kasuks räägib ka raamatukogu. Nimelt saavad lapsed praegu oma tundi oodates raamatukogus kas raamatuid lugeda, arvutit kasutada või hoopis järgmiseks päevaks õppida. 

Kuigi vallavanem lubas, et B-korpusesse kolides tuleks vahetada ka aknad, siis suureks probleemiks toodi välja staadionilt kostev müra. Muusikaõpe treenib suurel määral ka kuulmist, mis tähendab, et staadionil akna all toimuvad trennid ei ole selleks hea taust. 

Pooleteisetunnise kohtumise lõpetuseks kinnitasin, et praegu olemasoleva info põhjal ei saa muusikakooli õpetajatel ja õpilastel planeeritavates ruumides olema parem, kui praegustes. Vallavanem kinnitas, et seal ei hakka ka olema halvem, kuna on planeeritud erinevad ümberehitused. Samas kinnitas ta kohe, et tegelikult ei ole ekspertide hinnapakkumisi, ega ka ümberehituseks vajalikke summasid eelarves. Elena Mägi tõi välja, et see tähendab, et me ei saa seega kindlad olla, et kui ka ümberkolimine teoks saab, et siis tegelikult lubatud tingimused ümberehituste käigus läbi viiakse. 

Seejärel tegin ettepaneku, et muusikakooli kolimise teema praegu peatatakse. Vallavanem Jane Mets kinnitas, et jah, selle kokkuleppe saab teha, sest tegelikult polegi ju midagi alustatud ja seega polegi midagi peatada. Ta selgitas, et arengukava on see, mida planeeritakse kuni aastani 2030, kuid seda saab ellu viia, kui on vastu võetud eelarve investeeringute kava. Seejärel kinnitas vallavanem, et praegu on projekteerijale antud lähteülesanne teha ehitusprojekt, mille tegemine pidavat aega võtma umbes kuu. Nii jõudsime siis lõpuks tagasi sinna, et tegelikult tööd muusikakooli kolimise teemal ikkagi juba käivad. 

Korduvalt tõstatasin küsimuse, et millest kõik algab? Ehk et kuna küsimus on halduskeskuse töötajate kolimisest, siis pole ju küsimus vaid selles, kas muusikakool mahub koolimajja. Esimene küsimus peaks olema, et millised on veel alternatiivsed ruumid halduskeskuse jaoks. Väidetavalt olid valla esindajad kevadel erinevad võimalused läbi käinud. Koosoleku käigus tuli välja, et on veel võimalusi. Näiteks maja, kus asuvad praegu muusikakool ja raamatukogu, teine tiib, milles on hetkel ühel korrusel muuseumi ning teises noortekeskuse kasutuses olevad ruumid. 

Muusikakooli hoolekogu esinaine Regyta Eriste tõi välja, et on välja antud väga hea juhis „Muutuv kool”, mis annab head juhised protsessi rakendamiseks. Üks oluline punkt on kõigi osapoolte kaasamine. Ta tegi ettepaneku, et mis iganes muudatustega edasi liigutakse, edaspidi kaasataks osapooli koheselt. 

Muusikakooli õpetajad ja lapsevanemad jäävad oma seisukoha juurde, et muusikakooli vajab küll hädasti mõningat täiendamist, sest näiteks suvel ja kevadel on praegustes ruumides liiga palav, kuid kui oleks olnud raha kogu muusikakoolile sobilike ruumide korrastamiseks, siis loodetavasti leitakse võimalus hoopis olemasolevate ruumide parendamiseks. 

Tekkinud probleem ilmestab ilusti praegu olukorda, mille põhjuseks on ka liiga suured vallad, kuna ilmselgelt ei ole volikogu laua ääres kätt tõstnud inimestel õrna aimugi kohalikest oludest ning neid ei tuldud ka uurima. Üks usaldas teist, teine kolmandat, kuid inimesed, keda teema otseselt puudutab, kuulati ära hetk peale viimast minutit. Seekord aga läks õnneks ja halb otsus suudeti ära hoida! 

Suur tänu kõigile, kes Pärnu-Jaagupi muusikahariduse heakäigu eest seisid ja ka valla esindajatele, kes olukorda mõistsid!


****
Loodan väga, et nüüd on teema veidi selgem ja need, kellel on rahva poolt antud võim otsustada, kasutavad seda ka kohalike inimeste (eriti laste!!!) huvides! 

Tänan tähelepanu eest! 

***
Foto autor Triin Künnapas
Mina olen Heli Künnapas (37), hariduse poolest personalijuht, praegu kirjanikust, kirjastajast ja  poliitikust ema viiele lapsele (10a, 8a, 7a, 5a ja 1 a).  

Tule liitu ka meie facebooki lehega Minu ilus elu maal. Siis saad edaspidigi kohe teada, kui midagi uut ja vahvat teeme! 

Youtube´s on meie videod siin: Heli Künnapase videod

Minu "sulest" on praeguseks ilmunud 19 raamatut (sealhulgas menukas noortekas "Ütlemata sõnad" ja romantilised jutustused "Jõuluks koju", "Mu koju tood sa" ja "Saatmata kirjad" jne- see oli minu 2017.aasta väljakutse, mille käigus avaldasin ühe romantilise jutustuse üle kuu).
Hetkel juhin ja arendan Heli Kirjastust, mis avaldab mu enda ja nüüd ka  teiste kirjanike raamatuid. Suviti korraldan lastelaagreid. Lisaks siinsele blogile kirjutan lugemisblogi  http://midaheliluges.blogspot.com

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar